Pasen is de belangrijkste gebeurtenis in het liturgisch jaar. Met Pasen gedenken wij dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood. En dit geldt niet alleen voor Jezus zelf, maar voor ieder die in Hem gelooft!

De Veertigdagentijd is de tijd vóór Pasen waarin we ons voorbereiden op en toeleven naar dit grote feest. De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Paars is de liturgische kleur in de Veertigdagentijd. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij én ver weg. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Tijdens de Aswoensdag-viering worden de takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het voorhoofd van de gelovigen. Daarbij zegt hij: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het leven op aarde.

In de Veertigdagentijd vasten veel mensen van maandag tot en met zaterdag op eten, drinken of andere ‘pleziertjes’ zoals social media, smartphone, televisie kijken enz. Vasten is een goede manier om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Door je los te maken van aardse zaken waarin je verstrikt bent geraakt maak je ruimte voor hemelse zaken.

De Veertigdagentijd duurt tot de paaswake op de avond vóór Pasen.

Gebruik deze tijd om samen met je kinderen toe te leven naar het grote Paasfeest. Probeer samen los te komen van aardse zaken en kom opnieuw tot de kern van ons geloof.