Het is belangrijk dat vormelingen zich de vraag stellen:”Geloof ik echt dat God bestaat?” Pas bij “ja” kunnen ze een volgende stap maken. Jezus staat voor andere normen en waarden dan veel van hun leeftijdsgenootjes. Een goed project stimuleert daarom de vormelingen om hierover zelfstandig na te denken. Zij oefenen zich in feite in het luisteren naar hun hart, waar de heilige Geest hen vormt.

Bevragen

De vormelingen zijn zich vaak onvoldoende bewust dat God leeft, nabij is en helpt. Het is goed om hen te bevragen. Door dit geloofsgesprek wordt het verlangen gewekt en het eigen geloof gevoed. Ze zoeken, ontdekken en mogen bevestigen.

Goede informatie? De taal in het werkboek? Het aantal bijeenkomsten? Allerlei details kunnen bijdragen om in jouw parochie de voorbereiding te doen slagen. Vandaar dat Samuel verschillende projecten aanreikt. In de winkel te Oisterwijk kun je ze in alle rust bekijken en vergelijken.

Vormselproject – Sta op en ga

Vormselproject: Eigen kleurrijke uitgave van Samuel Advies, waarin levensvragen worden gesteld binnen 6-7 meetings (=ontmoetingen) Vormelingen maken vooraf vragen/opdrachten in de werkmap. Op de bijeenkomst worden in groepjes van 6-10 (advies) onder begeleiding de bevindingen uitgewisseld en besproken.  Er is ruimte voor gebed, geloofsgesprek, leermomenten en spel.
Geschikt voor werkgroep, gastgezinnen en/of in school.
Handleiding voorzien van heldere doelstellingen, tips en programma.

Vormselproject – In vuur en vlam

Een gloednieuw vormselproject van Liesbeth Stalmeier met veel actie voor de jongeren en gebruiksgemak voor de begeleiders. De vormgeving is spetterend en het materiaal zit vol verrassingen. In zes bijeenkomsten wordt de vormeling voorbereid op het zelf kiezen voor Jezus en zijn missie. De hoofdstukken hebben krachtige thema’s als ‘Vuur’, ‘Contact’, ‘Ik geloof’ en ‘Uitdragen’.

Dit werkboek is full colour uitgevoerd. In het pakket zitten verder: 6 geplas­ti­fi­ceerde kaarten met de 7 sacramenten, de tekst van de geloofs­belijdenis, de teksten van het Onze Vader en het Wees Gegroet, de Tien Geboden, de bijbel­tekst uit Johannes over de gave van de heilige Geest en de 7 werken van barm­hartigheid. Verder nog een invulkalender waar belangrijke kerkelijke feesten en verjaardagen op ingevuld kunnen worden.

Vormselproject – Vormselkracht

Dit nieuwe vormselproject sluit aan bij de methode voor permanente catechese “Het Licht op ons pad”. Het is ingebed in het leven van het kind en van de Kerk. Het telt acht bijeenkomsten vóór en twee na het vormsel, gezellig, ontspannen, met uitdaging en creativiteit. Los van deze methode kan het ook goed gebruikt worden bij de voorbereidingen  De kernvraag is ‘Wil ik bij Jezus horen?’ Ook aan de ouders is gedacht. Het project kan gebruikt worden ook als men niet werkt met de methode Het Licht op ons pad.

Vormsel liturgie

De toediening van het sacrament van het H.Vormsel gebeurt bij voorkeur tijdens een Heilige Mis. Een waardige liturgie draagt bij aan een intense beleving voor de kinderen en alle aanwezigen.

Hierbij een link naar de site van Mgr. Hendriks waar je uitleg en voorbeeldvieringen vindt om te downloaden. Dat scheelt een heleboel uitzoekwerk en dan weet je ook dat de liturgie trouw is aan de liturgie van de katholieke Kerk wereldwijd.