Graag geven we enkele suggesties over hoe u in deze Coronatijd als parochie toch de eerste Heilige Communie kunt blijven aanbieden.

Voorbereiding

Deze kan gewoon in groepsverband plaatsvinden, zolang de kinderen ook naar school mogen.

Men kan ervoor kiezen om de ouders meer bij de voorbereiding te betrekken, door een deel van de opdrachten uit het werkboek samen thuis te maken en met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbelverhalen. Ook kan men thuis samen liedjes zingen, die u via email toestuurt.

De  bijeenkomsten kunnen dan door de werkgroep gegeven worden. Met name het lijdensverhaal van Jezus en Zijn opstanding zijn heel wezenlijk om de betekenis van de Heilige Eucharistie uit te leggen.

Naast de bijeenkomsten zou u in de voorbereiding ook het bijwonen van enkele Heilige Missen kunnen opnemen.  Dit is belangrijk om te ervaren dat men een onderdeel is van de geloofsgemeenschap en om de kinderen vertrouwd te maken met het vieren van een Heilige Mis.

Als communiewerkgroep is het ook mogelijk om een woorddienst te vieren met alleen de ouders en communicanten. Deze kan eventueel door een leek geleid worden. Een woorddienst kan bestaan uit: openingsgebed- 1 of meerdere lezingen van de zondag, overweging, voorbede en afsluiten met een Onze Vader.

Eerste Heilige Communie

1. Deze kan men in groepjes van maximaal 5 kinderen vieren met elk 6 volwassen familieleden tijdens een speciaal geplande Heilige Eucharistieviering.

2. Of u kunt kiezen om tijdens een gewone zondagse Heilige Eucharistieviering telkens 1 communicant uit te nodigen met zijn/haar familie.

U kunt dan bijvoorbeeld de banken voor de familie versieren met bloemen en waxinelichtjes, voor een feestelijke uitstraling. Ook kan na de heilige Eucharistieviering een kort woordje tot     het kind gesproken worden en een cadeautje ( zoals een Bijbel) worden gegeven.
Deze keuze biedt verschillende voordelen:

  • Ze vieren samen met de geloofsgemeenschap, waardoor er biddende mensen om hen heen staan en ze daarin opgenomen worden.
  • Men kan een datum kiezen waarop het hen goed uitkomt.
  • Het versterkt de geloofsgemeenschap en bemoedigt.
  • Het wordt door de familie als intiem en persoonlijk ervaren.

3.  Een andere keuze kan zijn dat u als Parochie kiest om te wachten tot het voorjaar 2021 om dan met de gehele groep tegelijk Jezus voor het eerst in de Heilige Communie te ontvangen.
Er is echter nog geen zekerheid dat er dan weer grote groepen samen kunnen komen.