Het sacrament van het H.Doopsel is de deur naar alle andere sacramenten. Door het H.Doopsel wordt de gedoopte aangenomen als Gods eigen kind en maakt hij/zij deel uit van de Kerk, de grote familie van christenen. Het is een grote genade om het H.Doopsel te ontvangen en zo opgenomen te worden in het Verbond van Gods Liefde. Gelovige ouders wensen hun kind deze genade toe en laten het daarom al jong dopen. Je wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie-ene God die Liefde is, omarmt je in het H.Doopsel.

Voor kinderen die op latere leeftijd het H.Doopsel gaan ontvangen is het album ‘Gedoopt’ een mooi hulpmiddel om de kinderen voor te bereiden. De verschillende onderdelen van het H.Doopel staan daarin kort uigelegd.