Evangelie: Johannes 20, 19-23
Thema: Kom O Geest, die vuur en liefde zijt

 

Pinksteren jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Pinksteren werkje
Werkje
Pinksteren jaar C - doordenkertje
Doordenkertje

In het evangelie van deze zondag staat hoe Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen verschijnt en over hen blaast met de woorden: Ontvangt de Heilige Geest…In de eerste lezing van vandaag (Handelingen 2,1-11) staat het verhaal wat er gebeurde met het Pinksterfeest. Vertel de kinderen vooral dat verhaal om de betekenis van Pinksteren uit te leggen.

Bespreek eerst de gebeurtenissen met Pasen en Hemelvaart en hoe de leerlingen samen met Maria zich hebben teruggetrokken in gebed. Jezus had hen immers gezegd (met zijn hemelvaart) dat ze de komst van de kracht van de heilige Geest moesten afwachten. Eerst waren de leerlingen bang en durfden ze bijna niet over Jezus’ dood en verrijzenis in het openbaar te spreken. Maar wat gebeurt er na de uitstorting van de Geest? Ze gaan naar buiten en verkondigen Jezus en duizenden mensen laten zich dopen! Zo kunnen wij ook samen bidden om de kracht van de heilige Geest opdat wij in ons dagelijks leven Jezus durven te verkondigen.

Wijs ook even op de symbolen van vuur en de duif die de tekenaar voor de heilige Geest gebruikt.

Alleluia.
Kom Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen en
ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag