Evangelie: Johannes 8, 1-11
Thema: Verzoen je met God

5e Zondag Vastentijd C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
5e zondag werkje
Werkje
5e Zondag van de Veertigdagentijd - Doordenkertje
Doordenkertje

Het evangelie van deze zondag bevat een mooie boodschap die ook kinderen kunnen begrijpen. Ieder van ons zondigt dagelijks en daarom zegt Jezus dat wij anderen niet mogen veroordelen om hun zonden. Zelfs Jezus, die zonder zonden is, veroordeelt de vrouw niet. Hij spreekt haar vrij én zegt: Zondig van nu af niet meer.

Neem een stuk rotssteen mee en laat het de kinderen zien. Wie weet wat mensen hier vroeger (en nu ook soms nog) mee deden? Wanneer iemand hele erge (foute) dingen deed, gingen ze die persoon stenigen. Sommige mensen begrepen de woorden van Jezus niet en vonden het slecht dat Hij zichzelf de Zoon van God noemde en zieken genas. Ze wilden zelfs Jezus stenigen. Soms ‘stenigen wij elkaar’ met lelijke woorden. Wie kan daar een voorbeeld van geven? (uitschelden, vloeken)

Het evangelie van deze dag vertelt over een vrouw die iets verkeerds had gedaan. Men wilde haar daarom stenigen. Maar de reactie van Jezus is heel anders. Jezus is gekomen voor de verzoening met God. Daarom zal Hij ook aan het kruis sterven om ons mensen weer helemaal met God te verzoenen. Luister maar goed wat Jezus doet.

“Niet de dood van de zondaar wil Ik, zegt de Heer.
maar zijn bekering en zijn leven.”
(Ez. 33, 11)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.