Evangelie: Johannes 17, 1-11
Thema: Jezus bidt voor ons allemaal

 

7e Zondag van Pasen jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
7e Zondag van Pasen jaar A - Werkje
Werkje
7e Zondag van Pasen jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Afgelopen donderdag hebben we met Hemelvaart gevierd dat Jezus weer terug is gegaan naar zijn Vader in de hemel. Steeds weer opnieuw belooft Hij ons niet alleen te laten, Hij zal de heilige Geest zenden. Vandaag staat het gebed van Jezus centraal. Vlak vóór zijn dood heeft Hij gebeden voor zijn leerlingen en voor ons.

De tekst zelf is wat moeilijk voor kinderen maar het is wel mooi er een aantal regels uit voor te lezen en te vertellen dat Jezus voor ons bidt. In deze dagen voor Pinksteren bidden wij als kerk ook speciaal om de komst van de heilige Geest, de Helper, de Trooster. Net zoals de apostelen samen met Maria dat hebben gedaan (zie ook de 1e lezing van vandaag uit Handelingen 1, 12-14) Geef ieder kind een kleine afbeelding van de tekening van de Trooster en laat hen er zelf een gebedje tot de heilige Geest, de Trooster op schrijven.

“Dit is het eeuwig leven:
dat de mensen U kennen,
U, de enige ware God
en Jezus Christus die U hebt gezonden.”

(Johannes 17, 3)