Evangelie: Lucas 13, 1-9
Thema: Bekering = een nieuwe kans

 

3e Zondag Vastentijd C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
3e Zondag van de Veertigdagentijd - doordenkertje
Doordenkertje
3e Zondag van de Veertigdagentijd jaar C - Werkje
Werkje

Deze derde zondag van de Veertigdagentijd is een uitnodiging ons hart nog meer op God te richten. Jezus roept in het evangelie op tot bekering en vertelt daarbij een gelijkenis. Bekeren en vrucht dragen horen bij elkaar. Ons geloof vraagt erom dat het zichtbaar wordt in onze daden van liefde.

Bekijk eerst samen met de kinderen de tekening. Wat zie je? Wat wil de ene en wat wil de andere man? Stel je eens voor dat jouw lieveling klimboom in jullie tuin zou worden omgehakt, hoe zou je dat vinden? Vertel dan in het kort over het evangelie: Jezus gebruikt ook dit beeld van een boom om aan te geven dat ook wij steeds een nieuwe kans krijgen om ons te be-keren en vrucht te dragen.

Bespreek met de kinderen wat bekeren eigenlijk betekent. Welk woord zit daarin? (keren) Bekeren is: je weer opnieuw / meer keren naar God. Vertel dan het prachtige verhaal uit de eerste lezing waar God zich openbaart aan Mozes in de brandende doornstruik (zie Exodus 1, 1-8a. 13-15). Mozes keert zich tot God en God zegt dat Hij er altijd is en altijd zal zijn. Hoe kunnen wij aan andere mensen laten zien/merken dat God er altijd voor iedereen wil zijn? Hoe kan ons geloof in een God die Liefde is, vruchten dragen in ons dagelijks leven? Voorbeelden van vruchten zijn: vriendelijkheid, dienstbaarheid, respect, geduld, verdraagzaamheid etc.

“Bekeert u, zegt de Heer,
want het Rijk der hemelen is nabij.”

(Mt. 4, 17)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag