Evangelie: Lucas 9, 11b-17
Thema: Jezus, het levende brood uit de hemel

 

Hoogfeest van het Heilig Sacrament
Vertel/kleurplaat
Mobile - brood des levens
Werkje
Hoogfeest van het Heilig Sacrament - Doordenkertje
Doordenkertje

Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de Heilige Eucharistie: Jezus die zichzelf aan ieder van ons geeft onder de tekenen van brood en wijn. We vieren dit dan in het licht van zijn sterven op Goede Vrijdag én zijn Verrijzenis met Pasen. Op deze zondag vieren de dit wonderbaarlijk sacrament nog eens apart. Jezus geeft zichzelf als ons voedsel voor onze levensreis.

Bespreek eerst het volgende met de kinderen: wanneer heeft Jezus ons de Heilige Communie gegeven? Wie weet welk feest we vandaag vieren? Luister eens naar het evangelie en probeer te begrijpen wat dat met het feest vandaag te maken heeft. Jezus geeft de mensen overvloedog te eten zodat ze niet onderweg zullen bezwijken. Hij geeft ons zichzelf in de H.Hostie als voedsel voor onze ziel, opdat we in liefde kunnen groeien op onze levensreis. Lees eventueel met de kinderen ook de tweede lezing (1 Kor. 11, 23-26), dat maakt het verband duidelijker.

Probeer hen mee te geven hoe belangrijk dit sacrament is, bron en hoogtepunt van het leven van de kerk en van iedere gelovige. Daarom knielen we ook voor een tabernakel waarin de H.Hosties bewaard worden, we knielen dan voor Jezus. Daarom gaan we ook eerbiedig ter Communie, omdat we Jezus zelf dan mogen ontvangen. Zoals de prefatie van dit feest het zegt: In dit sacrament wilt U ons voeden en heiligen en alle mensen in de wereld één maken in geloof, één in broederlijke liefde.

Het is mooi om de context van onderstaand vers uit Johannes 6 nog eens voor uzelf na te lezen.

“Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald,
zegt de Heer.
Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.”
(Joh. 6, 51-52)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag