Evangelie: Matteus 4, 12-23
Thema: Kom, volg mij!

 

3e Zondag door het jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
3e Zondag door het jaar A - Puzzel
Puzzel
3e Zondag door het jaar A - Werkje
Werkje

Vertel eerst even kort over de afgelopen twee zondagen: we vierden de Doop van Jezus waarin de Vader Hem zijn geliefde Zoon noemt. De zondag erna hoorden we Johannes getuigen dat Jezus het Lam Gods is, de Zoon van God. Nu zien we hoe Jezus zijn werk begint. Een prachtig evangelie om samen met de kinderen uit te spelen.

Zorg voor wat netten en iets wat op een boot lijkt. Vertel het evangelie terwijl u de kinderen laat uitspelen wat u vertelt. Laat eerst een aantal vissers opkomen die onder elkaar praten over Jezus: Heb jij al gehoord over Jezus uit Nazareth? Weet je dat de blinde Bartimeus door Hem genezen is? Heb je gehoord wat er gebeurde toen Jezus in de Jordaan gedoopt werd?

Dan komt Jezus (liefst door uzelf gespeeld). Hij roept de mensen op zich te bekeren en nodigt dan de vissers uit Hem te volgen. Hoe zouden de vissers reageren? Hoe zou jijzelf reageren?

Laat ook de tekening zien en bekijk samen met de kinderen wat er allemaal naar Jezus verwijst (kruis/hart). Waarom zou de tekenaar mensen i.p.v vissen in het net getekend hebben?Als verwerking zou u de kinderen een soort briefje kunnen laten schrijven aan Jezus. Wat is hun antwoord wanneer Jezus hen vraagt: Kom, volg Mij!

“Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk
en Hij genas alle ziekten en kwalen van het volk.”

(Mt. 4,23)

Paus Francisus heeft deze derde zondag door het jaar uitgeroepen als Zondag van het Woord van God.
Suggesties hiervoor zijn: tijdens de viering op speciaal feestelijke wijze het Evangelieboek voor en door kinderen in processie met misdienaars en kaarsen naar binnen laten brengen en vervolgens naar de ruimte voor de kinderwoorddienst; Evangelieboek op standaard leggen waar alleen vandaag een speciaal boeket bloemen bij staat; kinderen en ouders een klein Bijbeltje cadeau geven; dit werkje maken als boekenlegger voor de kinderbijbel; een boekentafel met (kinder)Bijbels verzorgen achterin de kerk; gezinnen na afloop bij de koffie als gezin samen de Bijbelboekenkast laten maken (wie lukt het het eerst?)….