Evangelie: Johannes 20, 1-9
Thema: Jezus leeft, ook nu nog voor jou!

 

Hoogfeest van Pasen jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hoogfeest van Pasen jaar C - Doordenkertje
Doordenkertje
Werkje - Open graf
Werkje

Pasen, het grootste feest van het jaar! Wij geloven in een levende Heer, gestorven aan het kruis maar opgestaan op de derde dag. Dit belijden we ook in onze geloofsbelijdenis. Het is de kern van ons christelijke geloof.

Vraag de kinderen wie er al eieren gekleurd heeft of chocolade eieren gezocht en gegeten? Wat hebben eieren met Pasen te maken? Een ei is een symbool van nieuw leven, er kan een kuikentje uit komen. Pasen is hét grote feest van het nieuwe leven, Jezus zelf is het nieuwe leven. Hij is opgestaan uit de dood en kan daardoor allen die in Hem geloven het nieuwe leven geven.

Eergisteren vierden wij op Goed Vrijdag dat Jezus aan het kruis gestorven is om ons van onze zonden te verlossen. Ze hebben zijn lichaam in een graf gelegd. Op de derde dag, ’s ochtends vroeg, gaat Maria Magdalena naar het graf om het Lichaam van Jezus te gaan balsemen. Maar wat gebeurt er dan?

Laten we luisteren naar het indrukwekkende verhaal dat Maria Magdalena zelf vertelt! We gaan een interview bij haar afnemen. (iemand verkleedt zich als Mara Magdalena, een andere persoon is interviewer) Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: Maria, was u erbij toen Jezus aan het kruis stierf? Hoe was dat? Hoe voelde u zich toen zijn lichaam in een graf werd gelegd? Wat wilde u vandaag bij het graf komen doen? Schrok u toen de steen was weggerold? Wie ging u toen snel erbij halen? Waar is Jezus dan?

Laat eventueel als verwerking ieder kind een eigen paaskaarsje maken. Wijs dan ook op de nieuwe Paaskaars, symbool van Christus, die vannacht gewijd is tijdens de Paaswake en nu voorin de kerk staat tot Pinksteren.

Gebruik verschillende kleuren was om op een kleine witte  stompkaars een kruis te maken, het jaartal 2013, en andere versiering zoals bloemetjes, een regenboog, een zon e.d.

Alleluia. De Heer is werkelijk verrezen.
Alleluia!
(Lucas 24, 34)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Kijk hier voor allerlei verschillende digitale afbeeldingen voor de Goede week en Pasen.