Evangelie: Johannes 17, 20-26
Thema: Opdat zij samen één zijn!

 

Zevende zondag van Pasen jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Werkje Biddende handen
werkje Biddende handen
Zevende zondag van Pasen jaar C - Doordenkertje
Doordenkertje

Deze zondag staat tussen de feesten van de Hemelvaart van Jezus (wat we afgelopen donderdag vierden) en de komst van de Heilige Geest met Pinksteren (zondag a.s.). We lezen deze zondag een deel uit het (hogepriesterlijk) gebed dat Jezus op de avond voor zijn lijden en sterven heeft gebeden. Jezus bidt voor allen die in Hem zullen geloven, dat zij één mogen zijn. Jezus heeft toen dus ook voor ons gebeden. De tekst is voor kinderen niet makkelijk maar het is wel zinvol er (een deel) uit voor te lezen en te vertellen wanneer Jezus dit mooie gebed gebeden heeft. Jezus laat ons zien hoe belangrijk het is voor elkaar en voor de eenheid te bidden.

Stel de kinderen voor deze week speciaal om de Heilige Geest te bidden, dat Hij meer eenheid onder de christenen zal geven. Een eenvoudig gebed kunt u hen meegeven: Kom, Heilige Geest, maak ons één in uw liefde.

“Ik bid voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U.”
(Joh. 17, 20)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag