Evangelie: Johannes 13, 31-33a.23-35
Thema: Heb elkaar lief, zoals ik jullie liefheb

 

Vijfde zondag van Pasen jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Werkje Heb God lief (PK758)
Knutselwerkje Heb God lief
5e Zondag van Pasen jaar C - Doordenkertje
Doordenkertje

Deze 5e zondag van Pasen staat het nieuwe leven in de liefde van Christus centraal. Het woord liefde wordt vaak gebruikt, op allerlei verschillende manieren. Bespreek met de kinderen wat volgens hen de betekenis van het woord liefde is. Maak bijvoorbeeld twee kolommen waar u met hen noteert wat wel en wat niet bij ‘liefde’ hoort. Hoe heeft Jezus ons laten zien hoeveel Hij van ons houdt? (door zijn leven te geven op het kruis) Ken je voorbeelden van mensen die echt liefde uitstralen? Bespreek dan ook even kort wat er in de tien geboden staat. Deze wegwijzers helpen ons om in die liefde van God te blijven leven want dat is niet altijd gemakkelijk.

Jezus vat de tien geboden samen in één nieuw gebod. Dat horen we vandaag in het evangelie: Houdt van elkaar zoals Ik ook van jullie houd. Laat de kinderen na het vertellen van het evangelie ook concrete voorbeelden geven hoe je kunt laten zien aan anderen dat je van hen houdt.

“Een nieuw gebod geef ik jullie, zegt de Heer:
jullie moeten elkaar liefhebben,
zoals Ik jullie heb liefgehad.”
(Joh. 13, 34)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.