Evangelie: Johannes 16, 12-15
Thema: Drie en toch één

 

Hoogfeest Heilige Drie-eenheid - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hoogfeest Heilige Drie-eenheid - Knutselwerkje
Knutselwerkje
Hoogfeest Heilige Drie-eenheid - Doordenkertje
Doordenkertje

De Paastijd is afgesloten met het feest van Pinksteren. Deze zondag vieren we het feest van de H.Drie-eenheid en volgende week is het Sacramentsfeest.

Vraag de kinderen welk feest we vorige week zondag hebben gevierd (Pinksteren) en wat hebben we toen gevierd (de komst van de Heilige Geest).

Wanneer we de kerk binnen komen, wanneer we een viering beginnen, wanneer we gaan bidden, op deze en veel andere momenten maken we een kruisteken “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”.

Tot wie spreken we dan? We roepen God aan, de ENE God die zich aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Ieder van ons is gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wij geloven en belijden één God, een gemeenschap in Liefde van drie personen. Moeilijk te begrijpen. Dat vieren we vandaag: de Heilige Drie-eenheid.

Oefen met de kinderen nog eens hoe ze een eerbiedig, rustig kruisteken kunnen maken. Vertel de kinderen ook dat we bij binnenkomst in een kerk een kruisteken maken met het water uit de wijwaterbakjes die bij de deur bij de ingang hangen (of een grote staande wijwaterbak). Dit doen we als herinnnering aan ons Doopsel.

Indien er wat oudere kinderen zijn, leg dan kort even de geloofsbelijdenis uit waarin we de kern van ons geloof belijden: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper… Ik geloof in Jezus Christus … Ik geloof in de heilige Geest. Het Doordenkertje van deze dag geeft de mogelijkheid er verder op in te gaan.

“Eer aan de Vader,
de Zoon en
de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.”
(zie Apok. 1,8)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag