Evangelie: Lucas 5, 1-11
Thema: Mensenvisser?

 

5e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
5e Zondag door het jaar C - Puzzel
Puzzel
5e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje

Dit evangelie is heel geschikt om samen met de kinderen in rollenspel voor te lezen. Indien uw groep niet te groot is, kunt u het verhaal ook nog laten uitspelen. Jezus’vraag aan Petrus om naar het diepe te varen om daar de netten uit te gooien, lijkt heel gewoon. Maar een visser weet dat je overdag op het Meer van Galilea echt niets kunt vangen. Toch gehoorzaamt Petrus Jezus. Hij vertrouwt Jezus en zijn vertrouwen wordt ook beloond. Ze vangen zoveel vis dat hun netten dreigen te scheuren. Vraag aan de kinderen waarom ze denken dat Petrus zegt: Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.

Hoe zou jij reageren als je zoiets wonderlijks mee zou maken? Jezus bemoedigt hen dat ze niet bang (voor Hem) hoeven te zijn. Ze zullen mensenvissers worden. Wat zou Jezus daar mee bedoelen? Ze zullen voortaan geen vissen meer vangen maar ze zullen mensen ‘vangen’ om hen bij Jezus te brengen.

Als verwerking kunt u kinderen in de vissen van de vertelplaat laten schrijven hoe zij iemand anders bij Jezus kunnen brengen (hoe zij ook een mensenvisser kunnen zijn).

Wees niet bang,
van nu af zul je mensen vangen.”
(Lucas 5, 10)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Meer materiaal

Komende week

Op 11 februari vieren we Onze Lieve Vrouw van Lourdes en wereld ziekendag.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag