Evangelie:
Thema:

 


afbeelding

kleurplaat

kleurplaat ©Crafty Little Blessings

8 februari – H.Josephina Bakhita (1869-1947)

Moeder Josephina Bakhita is in Nederland nog niet zo bekend. Maar haar levensverhaal is zo bijzonder dat Paus Benedictus XVI in zijn encycliek Spe Salvi (nr. 3) over haar vertelt:

“Een voorbeeld van een heilige uit onze tijd mag enigszins verduidelijken wat het betekent deze God voor de eerste keer en werkelijk te ontmoeten. Ik denk aan de door paus Johannes Paulus II heilig verklaarde Afrikaanse Josephina Bakhita. Ze werd omstreeks – de precieze datum wist ze niet – 1869 geboren in Darfur, in Soedan.

Op haar negende werd ze door slavenhandelaren ontvoerd, tot bloedens toe geslagen en vijf maal op de slavenmarkten van Soedan verkocht. Uiteindelijk was ze als slavin in dienst van de moeder en de echtgenote van een generaal en werd daarbij dagelijks tot bloedens toe gegeseld, waaraan ze levenslang 144 littekens overhield. In 1882 werd ze ten slotte door een Italiaanse handelaar gekocht voor de Italiaanse consul Callisto Legnani, die bij het zien van de opmars van de Mahdisten naar Italië terugkeerde.

Door haar meesteres werd ze tijdelijk (in hechtenis) ondergebracht bij de Zusters Canossianen. Hier leerde Bakhita de levende God, de God van Jezus Christus kennen.  “Paron” noemde ze Hem in het Venetiaanse dialect dat ze nu leerde spreken. Tot dan toe had ze alleen meesters gekend die haar verachtten en mishandelden of op zijn best haar als een nuttige slavin beschouwden. Maar nu hoorde ze dat er een “Paron” boven alle meesters bestaat, de Heer van alle heren, en dat deze Heer goed is, de goedheid zelf. Ze vernam dat deze Heer ook haar kent, ook haar geschapen heeft – ja, dat Hij haar liefheeft. Ook zij werd bemind, en nog wel door de hoogste “Paron”, voor Wie alle andere meesters ook zelf maar armzalige dienstknechten zijn. Ze werd gekend en bemind en werd verwacht. Ja, deze Meester had Zelf het lot van het geslagen worden op Zich genomen en wachtte nu “aan de rechterhand van de Vader” op haar.

Nu had ze ‘hoop’ – niet meer slechts de kleine hoop minder wrede heren te vinden, maar de grote hoop: Ik word definitief bemind en wat mij ook gebeurt – ik word door deze Liefde verwacht. En dus is mijn leven goed. Door dit inzicht was ze innerlijk ‘verlost’, geen slavin meer, maar een vrij kind van God. Ze begreep wat Paulus zei toen hij de Efeziërs eraan herinnerde dat ze tevoren zonder hoop en zonder God in de wereld waren geweest – zonder hoop want zonder God.

Daarom weigerde ze het klooster te verlaten, toen men haar weer naar Soedan terug wilde brengen. Ze was niet bereid zich nog ooit van haar “Paron” te laten scheiden. Ze werd door de Italiaanse rechtbank  vrij verklaard – geen slaaf meer. Op 9 januari 1890 werd ze gedoopt en gevormd en ontving de eerste Heilige Communie uit de handen van de patriarch van Venetië. Op 8 december 1896 legde ze in Verona de geloften af van de Zusters Canossianen . Van toen af  heeft ze – naast haar werk in de sacristie en aan de kloosterpoort – getracht de missie te bevorderen. Vooral tijdens verschillende reizen door Italië  gaf ze de bevrijding die zij zelf door de ontmoeting met de God van Jezus Christus had ontvangen door.  Zoveel mogelijk anderen moest die geschonken worden. De hoop die haar ten deel was gevallen en die haar ‘verlost’ had, mocht ze niet voor zichzelf houden; die moest velen, ja allen bereiken.”

Gedurende 50 jaar is Moeder Bakhita een nederige en dienstbare getuige van Gods Liefde die met haar glimlach veel harten weet te raken. Ze zegt niet veel, maar wat ze zegt is krachtig: “Wees goed, heb de Heer lief, bid voor hen die Hem niet kennen. Wat is het een grote genade om God te kennen!”

De laatste jaren van haar leven is ze ziek en lijdt ze veel, ook aan de herinneringen aan haar folteringen toen ze nog slavin was. Moeder Maria is haar op 8 februari komen halen en Moeder Bakhita zei met een glimlach: “Onze Lieve Vrouw!”

Paus Francisus bad tijdens het Angelus op 10 februari 2019 het volgende gebed wat we ook zelf kunnen bidden voor anderen die op wat voor manier dan ook in slavernij gevangen zijn:

“Heilige Josephina Bakhita, in je jeugd ben je als slaaf verkocht en kwam je voor grote problemen en onuitsprekelijk leed te staan. Eenmaal bevrijd van je lichamelijke slaaf-zijn heb je de ware verlossing gevonden in de ontmoeting met Christus en zijn Kerk. 
Heilige Josephina Bakhita, help allen die in slavernij gevangen zitten. Wees in hun naam tot voorspraak bij de God van de barmhartigheid, zodat de ketenen van hun gevangenschap verbroken kunnen worden.
Moge God zelf allen bevrijden die bedreigd, gewond of mishandeld zijn door de handel en smokkel van mensen. Moge Hij verlichting brengen aan allen die deze slavernij overleven. Moge Hij hun leren Jezus te zien als toonbeeld van geloof en hoop, zodat hun wonden kunnen genezen.
Wij smeken je voor ons allen te bidden en ons tot voorspraak te zijn, zodat wij niet vallen in onverschilligheid, zodat we onze ogen openen om de ellende en de wonden te kunnen zien van zoveel broeders en zusters die van hun waardigheid en hun vrijheid zijn beroofd en om hun schreeuw om hulp te kunnen horen. Amen.
Heilige Josephina Bakhita, bid voor ons.”

 

Kijk hier naar een kort (Engelstalig) filmpje over de H.Josephine Bakhita.

Kijk hier naar een geanimeerde tekenfilm voor kinderen over de H.Josephine Bakhita.

Voor allerlei knutsel ideeën zie hier

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.