Evangelie:
Thema: Patroon van Ierland


afbeelding
 

 


kleurplaat ©Crafty Little Blessings

Patrick is waarschijnlijk rond het jaar 385 geboren in Engeland. Zijn ouders zijn welgesteld en geven hem een christelijke opvoeding. Op 16-jarige leeftijd wordt hij door piraten gevangengenomen en als slaaf naar Ierland afgevoerd. Daar moet hij als herder voor een kudde schapen zorgen. Dat doet hij gedurende 6 jaar. Later zal hij zeggen dat deze moeilijke jaren hem juist dichter bij God hebben gebracht want God was de Enige met wie hij dagelijks over alles sprak en die hem nabij was. Tijdens die jaren in de wildernis heeft hij intens leren bidden en leven in en met de natuur.

Nadat hij in een droom Gods stem heeft gehoord dat er een boot is waarmee hij weg kan gaan, vlucht hij en rent dagenlang tot hij bij de kust komt. Inderdaad is daar een boot waarmee hij teruggaat naar Engeland. Later heeft hij zijn priesterstudies in Frankrijk gedaan en is hij daar ook tot bisschop gewijd. In 432 ontvangt Patrick in een droom de roep van mensen uit Ierland: “Kom terug en wandel onder ons”.

De paus geeft hem de opdracht naar Ierland te gaan om daar het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Er bestaan verschillende legendes rond zijn aankomst in Ierland. Het belangrijkste is dat hij Christus heeft verkondigd aan de stammen van de druïden. Hij ondervindt wel tegenstand en wordt bedreigd met de dood. Hij is ook naar zijn voormalige meester Milujic gegaan en diens kinderen worden christen. Zijn zoon zal zelfs door Patrick tot bisschop worden gewijd! Uiteindelijk zijn er duizenden mensen die zich bekeren en laten dopen. St Patrick verblijft 40 jaar in Ierland en bouwt ook vele kerken, volgens een legende 365 kerken (voor ieder dag van het jaar één). Hij sterft op 17 maart.

Sint Patrick heeft een prachtig gebed geschreven dat bekend staat als ‘St. Patrick’s Breastplate’ (klik voor downloaden hele tekst)
De kernzinnen eruit zijn:
Christus is naast mij, Christus is voor mij,
Christus staat achter mij,
Christus is in mij, Christus is onder mij,
Christus troont boven mij,
Christus aan mijn rechterhand, Christus aan mijn linkerhand,
Christus als ik mij neerleg,
Christus als ik ga zitten,
Christus wanneer ik opsta.
Christus in het hart van ieder die aan mij denkt,
Christus in de mond van ieder die over mij spreekt,
Christus in het oog van elk die mij ziet,
Christus in het oor van elk die mij hoort.

St. Patrick (Patricius) zien we vaak afgebeeld met een felgroen klavertje drie. Het verhaal gaat dat hij daarmee aan de mensen de Drie-eenheid uit heeft gelegd. Hij is de patroon van Ierland en deze dag is voor hen een nationale feestdag.

Kijk hier naar een kort (Engelstalig) filmpje over St.Patrick.

Luister hier naar een gezongen versie van Christ be beside me.

Bestel hier een dvd met tekenfilm over het leven van St.Patrick en hier een kaartje met gebed st. Patrick

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.