Evangelie: Lucas 2, 16-21
Thema: Een nieuw jaar met Maria, onze Moeder


Afbeelding


Werkje
 
Puzzel

Op de achtste dag van Kerstmis, die samenvalt met nieuwjaarsdag, vieren we het Moederschap van Maria. Dankzij haar bereidheid om de moeder van Jezus te worden, kunnen wij de rijkdom van de verlossing ontvangen. Zij is waarlijk de Moeder van God, zij die de Gever van het leven mocht ontvangen: Jezus Christus, onze Heer.

Dit is een mooie gelegenheid om je als gezin toe te wijden aan Maria: breng het komende jaar onder haar bescherming. Geef daartoe de kinderen een mooi Mariaplaatje/prentje mee en een van de volgende gebeden:

Gebed tot Maria (van paus Benedictus XVI)
Heilige Maria, Moeder van God, U hebt aan de wereld het ware Licht geschonken: Jezus Uw Zoon – Gods Zoon. U hebt U zelf geheel en al aan de roeping van God overgegeven. U bent zo tot bron geworden van de goedheid die uit Hem stroomt. Laat ons Jezus zien. Breng ons bij Hem. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en bronnen van levend water te midden van een dorstende wereld.

Woorden van de H. Bernardus over Maria
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.
Als zij u steunt, valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

Een der oudste gebeden tot Maria (3e eeuw)
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming,
Heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke gezegende Maagd.

Toewijding van mijzelf en mijn naasten aan Maria
Lieve Moeder Maria, ik wijd U al mijn zorgen toe, opdat U ze in Uw Hart kunt begraven.
Ik wijd U al mijn verdriet toe, opdat U mij met Uw glimlach kunt troosten.
Ik wijd U al mijn lasten toe, opdat Uw liefde ze mij kan helpen dragen.
Ik wijd U al mijn werken toe, opdat Uw handen de mijne kunnen leiden.
Ik wijd U mijzelf toe en ieder die mij dierbaar is, opdat U voor ons kunt zorgen, elk ogenblik van de dag en de nacht, tot in ons laatste levensuur.
Ik wijd U alles toe wat ons toebehoort, opdat het ook Uw eigendom zou worden, want op alles wat in Uw armen gesloten wordt, rust de hemelse zegen.
Ik wijd U alle mensen toe die hun tijd met ons willen delen, opdat al onze relaties vruchtbaar mogen zijn en bezield worden door de ware hemelse vrede.
Wil U ontfermen over alles wat ons pad betreedt, O hemelse Moeder, opdat ons leven gezuiverd wordt, en wij ons altijd mogen verheugen in de zaligheid van Uw tegenwoordigheid.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.