Wat vieren we in de Goede Week?

  • Palm- of Passiezondag. De herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem.

Hosanna, Zoon van David: gezegend Die komt in de Naam des Heren. Hij is de Koning… (Mt 21,9)

  • Witte Donderdag. Jezus viert met zijn apostelen het Laatste Avondmaal en geeft ons de H. Eucharistie.

Dit zegt de Heer: dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn Bloed. Elke keer dat gij deze gaven nuttigt, doet dit tot gedachtenis aan Mij. (1 Kor 11,24-25)

  • Goede Vrijdag. De herdenking van het lijden en sterven van de Heer.

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan het kruis. (Fil 2,8)

  • Pasen. De Verrijzenis van de Heer

Een Engel van de Heer daalde uit de hemel en sprak tot de vrouwen: Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia. (Mt 28: 2.5.6)

Verrezen ben Ik, en Ik ben nog altijd bij jullie.

Thuis de Goede Week meevieren

Maak ook thuis in een gebedshoekje of op een klein tafeltje de Goede week met eenvoudige middelen visueel voor de kinderen: het palmtakje op Palmzondag bij het kruis van Jezus. Het is mooi om op Palmzondag als gezin door je hele huis te trekken en in elke kamer een palmtakje achter het kruis te bevestigen als eerbetoon voor Jezus. Zing of bid daarbij iets waarbij je Gods Zegen vraagt voor wie of wat in die betreffende kamer.

Leg verder in de loop van de Goede Week voorwerpen bij het kruis die iets te maken hebben met de laatste dagen van Jezus’leven: een matze en wat druiven als verwijzing naar het Laatste Avondmaal, een doornenkroon en wat spijkers als verwijzing naar de kruisweg, wat stenen van het graf…

Mooi is om er ook een Bijbelvers bij te zetten: bijv. Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. (Filippenzen 2, 8-9)

‘Op weg naar Pasen (boekje)’

Om thuis met je gezin bewust mee te leven met de laatste dagen van het leven Jezus is het boekje ‘Op weg naar Pasen’ een aanrader! Dit boekje is geschreven door Maristella van Ekelenburg met haar toestemming staat het op deze site. In het boekje staat voor elke dag van de Goede Week – van Palmzondag tot en met Paaszondag – een kort verhaal en een gebedje.  Ook erg geschikt om uit te delen in de parochie bij de Eerste Communie, kinderwoorddienst, gezinsviering en andere kindergroepen!

Let op: stel bij het uitprinten van het boekje de printereigenschappen in op dubbelzijdig met de inbindlocatie op de ‘korte zijde [boven]’ Je hoeft het boekje dan alleen nog maar te vouwen en te nieten.   Op weg naar Pasen (boekje)

Uitnodiging voor de vieringen in de Goede Week

Nodig speciaal de kinderen en hun families uit om de Goede Week en Pasen mee te komen vieren in de kerk. Laat ze op die manier weten dat ze welkom zijn en erbij horen. Je kunt deze uitnodiging daarvoor gebruiken. Vul de tijden nog even in en deel ze uit!