Home Materiaal Webwinkel Liturgie & Catechese Katholiek algemeen Een jaar van Gods BarmhartigheidEen jaar van Gods Barmhartigheid
Bekijk grote afbeelding


Een jaar van Gods Barmhartigheid


Het boekje Een Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is samen­ge­steld door pastoor Jeroen Smit enHelen  Opstal. Zij wilden al langer iets doen met het thema barm­har­tig­heid en hadden met paus Franciscus’ aankon­diging van het Jaar van Barm­har­tig­heid direct een mooie aanleiding.

Zij besloten een boekje te maken met voor elke dag van het jaar een citaat over Gods barm­har­tig­heid. Beginnend met St.-Augustinus wordt dagelijks de heilige van de maand aange­haald over het thema barm­har­tig­heid. Bewust is gekozen voor twaalf heiligen door de eeuwen heen, om te bena­drukken dat het thema altijd een grote rol heeft gespeeld.

Dit boekje is een gezamen­lijke uitgave van het Katkoliek Alpha Centrum, Stichting De Boog en Betsaida.


(artikelnummer: 978 906257 049 2)

€ 9,75