Home Materiaal Webwinkel Liturgie & Catechese Doorlopende catechese Het Licht op ons pad werkboek 4-6jr (Jaar I)Het Licht op ons pad werkboek 4-6jr (Jaar I)
Bekijk grote afbeelding


Het Licht op ons pad werkboek 4-6jr (Jaar I)


Op deze leeftijd is het beleven belangrijk. De kinderen worden meegenomen in de verhalen van de het begin (o.a. de schepping, ark van Noach, Abraham) en Jezus (o.a. geboorte, doop, als kind in de tempel, bruiloft in Kana, lijden en verrijzenis). Ze leren de beginselen van het bidden voor zichzelf en voor anderen, de waarde van delen. Ze horen over het eerste begin van de Kerk en leren een heilige beter kennen: Sint Nicolaas. Er is aandacht voor alle zintuigen: een steeds wisselende kijktafel, speelse werkvormen, iets te drinken tussendoor. Het bijbelverhaal wordt herhaald in de vorm van liedje. Thuis kunnen ouders en kinderen doorgaan op het verhaal en het werkblad afmaken.

Tip: de bijeenkomsten zijn ook geschikt als peuter-/kleuterviering in aanwezigheid van ouders of verzorgers!

Extra in dit werkboek: Regenboogpuzzel en Placemat voor thuis


(artikelnummer: 9789491042195)

€ 12,50