Info & Advies

telefoniste

ma/di/do 10.00-16.30 uur
013 - 528 59 81

wo/vr  10.00-13.00 uur
073 - 657 65 30

Facebook

Volg Samuel Advies ook op Facebook!

like ons op facebook

Webwinkel

• Met uw bestelling ondersteunt u het werk van Samuel Advies!

Boeken Films & muziek Leeftijd Liturgie & Catechese Cadeaus Advent & Kerst 40-dagen & Paastijd Kaarten Advent 2017

Toon alle producten


Uitgebreid zoeken
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Home Thema Veertigdagentijd

Tips voor de Kinderwoorddienst - jaar A

Voor de tekst en een uitgebreide bespreking van de evangelien van de zondagen in de Veertigdagentijd, zie de Samuel uitgave Met kinderen het woord vieren jaar A. Hieronder vindt u aanvullende tips.

Pasen tekening Maak een groot bord met daarop getekend / geverfd een hoge berg en plak of schilder boven op de berg drie kruisen van hout. Vanaf de linkerkant onderaan slingert zich een weg naar boven. Rechts een groot rotsgraf met een steen. Schrijf erbij: Ga je mee op weg naar Pasen. Maak kleine, eenvoudige poppetjes (of voetjes) waarop u de namen van de kinderen kunt zetten. Iedere zondag gaan ze een stukje verder de berg op. Bij iedere zondag hoort een symbool of thema dat met het evangelie te maken heeft en dat kunt u er steeds bij plakken. Dit bord kan ook in de gezinsviering gebruikt worden. Laat het bord ook in de kerk aan de andere kerkgangers zien. (zie verder getekend voorbeeld - klik op de illustratie voor een uitvergroting die u direct kunt printen)

De thema's van de zondagen zijn:

1e zondag: Kies de weg van Jezus
2e zondag: Luister naar wat Jezus zegt
3e zondag: Jezus is het Levende water
4e zondag: Kijk met de ogen van je hart
5e zondag: Jezus is het Leven
Palmzondag: Hosanna voor Jezus


Een andere mogelijkheid is om aan de hand van de evangelien van de komende zondagen steeds een element van het sacrament van het H.Doopsel uit te leggen. Tijdens de Paaswake worden we immers allen uitgenodigd onze Doopbeloften te hernieuwen. Maak bij de kinderwoorddienst een soort Dooptafel waarop u iedere zondag iets nieuws legt wat te maken heeft met het Doopsel. Maak daarbij ook kaartjes met de thema's van de zondagen. Knip ook een grote hoeveelheid verschillend gekleurde hartjes uit. Laat ieder kind daar op zondag zijn/haar naam opzetten en een actiepuntje voor de komende week. Hoe kan ik deze week in mijn doen en laten zien dat ik gedoopt ben, dat ik een christen ben?  hoe kan ik de liefde van Jezus doorgeven aan anderen? Geef het hartje mee naar huis. Laat ze eventueel twee dezelfde hartjes maken zodat er een op de Dooptafel gelegd kan worden om er de volgende zondag over na te praten.
Hieronder vindt u aanvullende suggesties om bij uw vertelling van het evangelie te gebruiken.

1e zondag: Kies de weg van Jezus

VeertigdagentijdprojectVoordat je gedoopt wordt (en voordat we onze doopbeloften hernieuwen) wordt ons gevraagd of we ons te allen tijde zullen verzetten tegen kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als kinderen van God. (afzwering) Zullen we eraan werken dat het kwaad niet meester wordt van ons. Zullen we ons inzetten om God te dienen en Hem alleen. Maak dit visueel door op een groot vel twee wegen te tekenen. Knip tevoren allerlei plaatjes uit tijdschriften die iets laten zien over het bewandelen van de weg van Jezus (delen met anderen, gebed, bedevaart, religieusen e.d.) en het bewandelen van de weg van het kwaad. Bespreek tijdens uw vertelling wat bij wat hoort en plak het dan op. Jezus zegt in het evangelie dat wij niet van brood alleen kunnen leven. Wij hebben zijn woorden nodig, we hebben Hem nodig om gered te worden van het kwaad. Jezus is onze Verlosser.

2e zondag: Luister naar wat Jezus zegt

2e zondag - Luister naar wat Jezus zegtBij de viering van alle sacramenten, dus ook bij het Doopsel, wordt er gelezen uit de H.Schrift. We lezen uit Gods Woord, de Bijbel om ons door Hem te laten leiden. Ook iedere zondag horen wij Gods Woord in de lezingen en speciaal in het evangelie. Laat een Bijbel zien en vertel hoe belangrijk de Bijbel is. We worden in deze tijd uitgenodigd wat vaker uit de Bijbel te lezen om zo Jezus beter te leren kennen. Bij de Doop raakt de priester de oren van de dopeling aan en bidt dat hij het woord van God zal leren verstaan en zijn mond wordt aangeraakt opdat hij zelf zijn geloof op een dag zal belijden.

3e zondag: Jezus is het levende Water

3e zondag - Jezus is het Levende WaterBespreek als inleiding op het evangelie waarvoor we allemaal water gebruiken. Kunnen we zonder water leven? Vertel dan het evangelie waarin Jezus zichzelf aanbiedt als het levende water. Daarna laat u een doopschelpje zien en (een afbeelding van) een doopvont. Vertel even dat we bij het Doopsel water over ons hoofd krijgen met de woorden: Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De H.Geest is bron van Levend Water waardoor wij de gave van het eeuwig leven ontvangen.

4e zondag: Jezus is het Licht

4e zondag - Jezus is het LichtNet zoals we water nodig hebben om te leven, zo hebben we ook (zon)licht nodig. Iemand die blind is, kan het licht niet zien. In het evangelie geeft Jezus de blinde weer het licht in zijn ogen. In ons leven wil Jezus zelf het licht zijn zodat we weten welke weg goed is.Hij verlicht ons verstand om ons te helpen onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij brengt ook licht in onze eigen duisternis. Bij het Doopsel krijg je een Doopkaars als symbool van dit licht. Jezus is het Licht. De Doopkaars wordt altijd aangestoken aan de Paaskaars die weer het symbool is van de Verrezen Christus. Laat de kinderen een Doopkaars zien en vraag hen thuis naar hun eigen Doopkaars op zoek te gaan. Stel hen voor om thuis samen met (een van) de ouders naar de doopfoto's te kijken.

5e zondag: Jezus is het Leven

5e zondag - Jezus is het LevenHet evangelie vertelt het prachtige verhaal van de opwekking van Lazarus. Daarin zegt Jezus:Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Bij het Doopsel ontvangen wij dit eeuwig leven en ontvangen wij voor eeuwig het merkteken: kind van God.

Na het Doopsel wordt bij de dopeling het doopkleed opgelegd en daarbij het volgende gebed uitgesproken: U bent bekleed met Jezus Christus en een nieuwe mens geworden. Aanvaard dit witte kleed, bewaart het onbesmet... Laat het doopkleed aan de kinderen zien en herhaal ook even de andere elementen van de doop die de afgelopen zondagen besproken zijn. Vertel erbij dat het wit wat de priester en de misdienaar onder respectievelijk het kazuifel en de superplie dragen, verwijst naar het witte doopkleed. Een leuk detail is dat in veel parochies in Belgie en Frankrijk  kinderen bij de viering van hun Eerste H.Communie en H.Vormsel een witte albe dragen als herinnering aan hun Doopsel.

Palmzondag: Hosanna voor Jezus

Palmpasen - Hosanna voor JezusDeze zondag is het heel belangrijk om niet alleen over de intocht van Jezus in Jeruzalem te vertellen maar ook over het lijden en sterven van Jezus. Een goed hulpmiddel hierbij zijn de Bijbelse vertelplaten (VM070) waarbij u voor iedere belangrijke dag in de Goede week een grote vertelplaat heeft.

U kunt kort alles over de Doop samenvatten en vertellen dat we in de paaswake onze doopbeloften vernieuwen en ons geloof belijden. Laat de kinderen daarbij ook de potjes met de zalven zien die bij het H.Doopsel gebruikt worden: de zalving vóór het doopsel met de olie van de geloofsleerlingen waarbij gebeden wordt: De kracht van Christus, de Heiland, moge u sterken. Als teken daarvan zalven wij u met de olie in de naam van onze Heer, de Gezalfde....De zalving na het doopsel met het chrisma waarbij gebeden wordt: De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die u heeft bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de heilige Geest, heeft u opgenomen in zijn volk. Hij zalft u nu met het heilzame chrisma. Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet zo moge u als ledematen van zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwige leven.

In de Goede Week, meestal op woensdagavond, worden jaarlijks in de kathedraal van het bisdom tijdens de Chrismamis de Olieen gewijd die in het jaar daarna in de parochies gebruikt worden.